23 de maig de 2022

EL TGO I ELS SEUS BENEFICIS

Com ja sabeu, l'osteopatia és un conjunt de tècniques de teràpia manual amb les que tractem el cos en la seva globalitat.

El TGO és una tècnica de mobilització articular, que es basa a dur a terme moviments amplis i més aviat lents, just al contrari que les tècniques d'alta velocitat com les manipulacions estructurals directes.

És una tècnica indolora i segura; una bona alternativa quan hi ha alguna contraindicació per realitzar manipulacions directes, o també es poden complementar quan la manipulació no acaba de reajustar la mecànica articular.

El TGO ens permet avaluar la mobilitat i les seves restriccions i actuar sobre elles. Per tant, és una tècnica exploratòria i de tractament.

Són unes maniobres practicades a tot el cos, seguint un protocol;

  • Tenen un ordre precís.

  • S'adapten al ritme del teixit que treballem (dur o tou). Hem de tenir la "sintonia" amb la vibració natural dels teixits. Així, segons la naturalesa o l'estat físic del pacient, adaptarem el ritme i la intensitat dels moviments.

  • S'efectuen seguint línies de tensió i bloqueig.

  • Tenen en compte la integritat articular, perquè en fer servir "palanques llargues" (les extremitats), amb algunes d'aquestes mobilitzacions arribem a zones més distals. A part de repercutir en les articulacions que treballem, incidim també en estructures més llunyanes com columna, medul·la, sistema nerviós central, sistema circulatori, vísceres, etc.

Amb el TGO, directament o indirectament, desplacem elements líquids del cos i harmonitzem el seu moviment natural. Un correcte moviment dels fluids ens ajudarà a l'autoregulació de l'organisme.

Resumint:

  • És una tècnica de mobilització articular global.

  • És indolora i segura.

  • Serveix tant per explorar com per tractar.

  • A part de l'aparell locomotor, pot aportar beneficis a altres sistemes (circulatori, nerviós, visceral...).

  • És com una "recepta màgica", que ens beneficiarà globalment i mai ens perjudicarà.

  • Es pot adaptar a qualsevol pacient (edat, sexe, estat físic...), per la qual cosa es pot considerar que no té contraindicacions.David Clavera Clavera