SIMETRIA I DESENVOLUPAMENT

Nosaltres no som perfectament simètrics, però sí que tenim la capacitat de conèixer el nostre entorn de costat a costat, de dalt a baix i de davant a darrere.


En els nadons de pocs dies és important observar si giren bé el cap a un costat igual que a l'altre. D'aquesta primera simetria el nadó integra el cos dins del seu esquema corporal. La mare li dóna el pit, un cop el dret, un cop l'esquerre, un cop l'orella dreta, l'ull dret estan més actius i després l'altre. En el cas de donar biberó hem d'alterar el costat en cada menjada per continuar fomentant la simetria.


La falta de simetria pot estar relacionat amb les conegudes plagiocefàlies (alteracions en la simetria del cap).


La boca, sobretot els llavis i la llengua, són les zones amb més sensibilitat dels nadons.


Al voltant dels 3 mesos es descobreixen les mans i a través de portar-les a la boca, les integren i les van reconeixent com a seves i comença l'etapa de portar-ho tot a la boca que és on tenen major percepció i és necessari que així sigui, és la seva forma de conèixer el món.


Els nadons són més capaços de reconèixer les característiques d'un objecte amb la boca que amb les mans.


Hem de facilitar un entorn on el nadó pugui moure's lliurement per fomentar la simetria i que pugui agafar coses des dels dos costats. Que li arribin estímuls des dels dos costats (llum, so...) Sentir els objectes a les mans farà que es desperti el control motor.


Això facilitarà que voltegi cap als dos costats, que sigui capaç de gatejar correctament, que tingui una bona coordinació en la marxa...


Més tard es definirà si és més hàbil amb la mà dreta o l'esquerra, però ja serà quan tingui una bona representació del seu cos al cervell, sensitiva i motora (homuncle de Penfield).


I tu, has observat que el teu nadó només mira a un costat? Ha aparegut alguna deformitat al seu cap?

ELS CÒLICS

Per definició són plors inconsolables de més de 3 h de durada, més de tres dies a la setmana, durant almenys tres setmanes.


A la pràctica és un calaix de sastre on tot cap. Normalment, i per sort, els pares consulten abans d'arribar a què els seus nadons estiguin 3 h plorant i els podem ajudar a veure d'on ve el malestar i què podem fer perquè el nadó estigui més còmode i així facilitar que transiti amb més èxit per cada etapa.


Per explicar-ho resumidament: el sistema digestiu va des de la boca fins a l'esfínter anal i està controlat principalment pel nervi Vago.


Aquest nervi surt de la base del crani, zona que, durant l'embaràs i sobretot en el moment del part, està sotmès a moltes tensions.


D'aquí que en una visita d'osteopatia és una de les zones que sempre revisem.


Quan diem que un nadó al cap de pocs dies de néixer aguanta el cap, tendim a dir: "mira que espavilat, ja aguanta el cap"... Pot ser que sigui un excés de tensió que dificulti el moviment de les cervicals i que, entre altres símptomes, comprimeixi el nervi Vago donant malestar digestiu.


Hem de tenir en compte la immaduresa normal del sistema digestiu d'un nadó, important saber la setmana de naixement, però també com va anar l'embaràs i el part.


Els nadons comencen a tenir control cervical al cap de tres mesos quan la musculatura té prou to. D'aquí que els còlics es considerin normals dins d'aquests primers tres mesos i després marxen sols, ja que la musculatura està prou desenvolupada i deixa lliure la base del crani i, per tant, el nervi Vago.


Si podem ajudar que el nadó passi millor aquests primers mesos també l'estem ajudant al fet que aprengui més del seu entorn, que els pares estiguin més tranquils i que gaudeixin millor dels primers dies i que arribi a la següent etapa havent aprofitat molt aquesta.


Algunes pistes per identificar que el nostre nadó pot estar incòmode:

- Veiem que gira el cap només a un costat.

- Quan s'agafa el pit hi té una baralla i s'agafa i es deixa. Normalment, és per reflux per irritació de la boca de l'estómac. També pots ser que estigui fent pipí, seria bo deixar-lo a estones sense bolquer per veure si és això.

- Poc després de menjar treu en grans quantitats i en cada menjada.

- Passats més de 30 min de menjar es posa incòmode. Aquí ja està en marxa la primera part de l'intestí.

- Quan té gasos s'incomoda, sigui perquè en té en excés o perquè li costa treure'ls.

- O arribant al final del sistema digestiu, vol fer caca i li costa, estreny molt i plora.

Has observat algun d'aquests senyals?

Si has visitat un osteòpata, ha ajudat al teu nadó?