9 de maig de 2022

QUÈ ÉS EL SÒL PELVIÀ?

Tot i que el sòl pelvià és pràcticament una de les parts més importants del nostre cos, segueix sent un gran desconegut. I és que sovint moltes persones no saben encara que és el sòl pelvià, i per què és tan important tenir-ne cura.